Речник на понятията: Система против блокиране (ABS)

Система против блокиране (ABS)

Символно изображение

Антиблокиращата система препятства, при пълно спирачно усилие или при хлъзгав път, блокирането на колелата и запазва способността за управление на автомобила.

Блокираните колела не могат повече да пренасят страничните водещи сили, автомобилът става неконтролируем. За да не се случи това, ABS – управляващият уред контролира, чрез сензорите за оборотите на колелата, всички колела на автомобила. Ако има опасност да блокира някое колело,един магнитен клапан в управляващата част на антиблокиращата система намалява спирачното усилие към съответното колело, докато то отново се върти свободно. След това налягането се увеличава отново до границата на блокиране. Автомобилът остава стабилен и управляемостта се запазва.

При модерните антиблокиращи системи, каквито се вграждат във всички модели на Volkswagen,този процес протича многократно в една секунда. Шофьорът усеща намесата на антиблокиращата система по едно леко пулсиране на спирачния педал.В зоната на регулиране на системата, автомобилът може, въпреки максималното забавяне, да бъде управляван, за да може да избягва препятствия и да предотврати колизия.

Системата Offroad – ABS в модела Touareg е един особен алгоритъм на ABS – управляващия уред, който едва в екстремнно използване като високопроходим автомобил(между другото скорост под 5 км/ч и блокиран среден диференциал), се включва автоматично.

При OffroadABS, колелата могат да блокират за кратко време, преди системата да е намалила спирачното налягане. Чрез това се образува малък клин от материала на пътя(напр. чакъл или пясък) пред колелото, който повишава спирачното действие.Моделът Touareg остава, при това, все още управляем при значително съкратен спирачен път.