Речник на понятията: Регулиране приплъзването на задвижването (ASR)

Регулиране приплъзването на задвижването (ASR)

Символно изображение

За обичайните днес високи въртящи моменти на двигателите, регулирането на приплъзване на задвижването предлага повече комфорт и сигурност, особено върху пътища с различно сцепление или хлъзгави такива. Регулирането на приплъзването дава възможност, без буксуващи колела или странични отклонения, хармонично протичане на потеглянето и ускоряването в целия скоростен обхват.
Регулирането на приплъзването на задвижването функционира само заедно с електронен газ-педал (Е-
Gas) и използва сензорите за оборотите на колелата на антиблокиращата система (АВS). Повишат ли се изведнъж оборотите на задвижващо колело (приплъзване), системата се намесва в управлението на двигателя, намалява мощността му и препятства този ефект.
Регулирането на приплъзването осигурява следене на пътя и стабилност на движението във времето на ускоряването за целия обхват на скоростта и подкрепя по този начин активната сигурност. Допълнително се намалява износването на гумите. Задействането на регулирането на приплъзването се показва от мигаща контролна лампа, намираща се в комбиниран инструмент. Регулирането на приплъзването включва електронния диференциал (
EDS) и е съставна част на електронната стабилизираща програма (ESP). Деактивирането на регулирането на приплъзването е възможно чрез ESP-ключа.