Речник на понятията: Директно впръскване на бензин

Директно впръскване на бензин

Символно изображение

При директното впръскване на бензин, горивото, с максимално налягане от 150 бара, се впръсква директно в горивната камера. Особената геометрия на камерата се грижи за оптимално завихряне на гориво-въздушната смес. На базата на иновативна моторна техника, FSI-техниката на Volkswagen се отличава с висок коефициент на полезно действие и с ефективност, по-висока от средната. Икономията на гориво, сравнена с двигателите с еднаква мощност и конвенционална техника на впръскване, може, при подходящ начин на шофиране, да възлезе на 25%.