Речник на понятията: Климатроник

Климатроник

Символно изображение

Климатроникът регулира вътрешната температура според предизбраната желана температура, с автоматична настройка на оборотите на вентилатора и на задействането на въздушните клапи за разпределение на въздуха, така, че при всички режими на движение и метеорологични условия да е осигурен приятен климат с възможно свободно преминаване на въздуха през салонното пространство. Електронното управление на климатроника обхваща всички важни стойности на влияние и смущение, като например положение на слънцето, греене на слънцето в салона и външната температура и вкарва съответно повече или по-малко хладен въздух. Чрез свързване на управляващия уред в CAN-Bus, както е напр. при Golf, на разположение са и други удобства: автоматичният режим на обработка само на въздуха в купето, при активиране на почистването на стъклата или включването на заден ход предпазва пътниците от неприятното въздействие на изгорелите газове. Зависещото от скоростта на движение регулиране на оборотите на вентилатора, с автоматично напасване на температурата на изтичане на въздуха, намалява шумовото ниво при по-бавно пътуване.

Освен това, климатроникът активира, чрез просто натискане на бутона, функцията за размразяване при изпотени или замръзнали стъкла.При това, целият въздушен поток се насочва върху вътрешната страна на стъклата, при пълна мощност на вентилатора и на отоплението. Ако външната температура е над 0°С, генераторът за студ се включва за изсушаване на въздуха. Климатроникът на Volkswagen се грижи по този начин за по-добро разположение на пътниците, повече комфорт и сигурност. Концентрацията и способността за реакция на шофьора, като предпоставка за сигурно пътуване, се запазват при приятната температура. Към това, тя препятства, щото пътниците да не пристигнат в целта уморени или изпотени.