Речник на понятията: Въртящ момент

Въртящ момент

Символно изображение

Под въртящ момент се разбира силата, която чрез едно лостово рамо въздейства върху една точка на въртене (въртящият момент = силата х дължината на рамото). Един бутален двигател превръща възвратно-постъпателното движение(нагоре-надолу) на буталата чрез мотовилките във въртеливо движение на коляновия вал с един полезен въртящ момент на края на коляновия вал. Скоростната кутия превръща въртящия момент в задвижваща сила.

Физическата единица за измерване на въртящия момент се нарича нютонметър (Nm). Модерните двигатели трябва да предоставят възможно висок въртящ момент, равномерно в ниския оборотен обхват и в един голям оборотен обхват. Това е средство за добра еластичност и води до това, че автомобилът може да бъде шофиран с по-редки превключвания на скоростите и с това по-икономично. От данните за мощността(kW) и въртящия момент(Nm) може да се съди за характеристиката на двигателя.

Почти всички двигатели на Volkswagen са ориентирани към висок въртящ момент, което означава, че те допускат шофиране с по-малко превключвания на скоростите.