Речник на понятията: Електромеханично сервоуправление

Електромеханично сервоуправление

Символно изображение

Електромемеханичното сервоуправление е електрическо, регулируемо в зависимост от скоростта, подпомагащо усилие върху волана, което работи само тогава, когато шофьорът се нуждае от него.

Това управление не включва никакви хидравлични елементи. Предимството пред едно електрохидравлично сервоуправление е в това, че автомобилите, съоръжени с него, потребяват по-малко гориво и предлагат нови функции на комфорт и сигурност: едно активно връщане на волана в средно положение подобрява чувството за средата, а компенсацията на страничния вятър разтоварва шофьора при едностранно наклонен път или при постоянен страничен вятър. За едно изключително чувство за управление се грижи и индивидуалното напасване на подпомагащото усилие върху волана към съответния двигател и съответното оборудване на автомобила. Тези допълнителни функции се осъществяват чрез включването на управляващия уред в CAN-шина за данни.

Volkswagen окомплектова, напр. Golf и Touran, серийно с електромеханично сервоуправление.