Речник на понятията: Електронен мениджмънт на двигателя

Електронен мениджмънт на двигателя

Символно изображение

Основната задача на електронния мениджмънт на двигателя е координацията на всички параметри-с постоянно регулиране на процеса, за да се осигури възможно икономичен и екологичен режим на работа на двигателя.

Управляват се, например, моментът на запалване, количеството на впръскване, моментът на впръскване и връщането на изгорелите газове, както и позицията на дроселната клапа, позицията на включване на смукателния тръбопровод, променливата геометрия на турбината(при турбокомпресора за изгорелите газове) и регулирането на гърбичния(разпределителния) вал(при бензиновите двигатели) и т.н.

Електронният мениджмънт на двигателя приема за своя задача оборотите, температурата на двигателя, вида на горивото(чрез детонационен сензор) и настройката на педала на газта. При отклонения от нормалния режим на работа, в паметта за грешки се вкарват съответните информации, за да може при следващата сервизна услуга да се реагира но това.