Речник на понятията: FSI

FSI

Символно изображение

FSI е означението на Volkswagen за двигатели с директно впръскване на бензин.

При директното впръскване на бензин горивото се впръсква с налягане от максимум 150 бара в горивната камера. Особената геометрия на горивната камера се грижи за оптимално завихряне на гориво-въздушната смес. На базата на иновативна техника на двигателите, FSI-двигателят се отличава с висок коефициент на полезно действие и по-висока от средната ефективност.Икономията на гориво, сравнена с двигатели със същата мощност и конвенционална техника на впръскване възлиза, при подходящ начин на каране, на 15%.