Речник на понятията: Настройка на силата на звука в зависимост от скоростта

Настройка на силата на звука в зависимост от скоростта

Символно изображение

Настройката на силата на звука в зависимост от скоростта напасва възпроизвеждането на звуковите сигнали към скоростта на автомобила, музиката се възприема субективно постоянно с еднаква сила. Към това, радиосистемата разполага или с букса за връзка с CAN-шина за данни или с отделен контакт се приема сигналът на скоростомера. С информацията за скоростта се повишава силата на звука.