Речник на понятията: Устройство за регулиране на скоростта (GRA)

Устройство за регулиране на скоростта (GRA)

Символно изображение

Устройството за регулиране на скоростта е един електронен помощен инструмент за управление на скоростта на автомобила. То предлага на шофьора един значителен плюс към комфорта, преди всичко при дълги пътувания с постоянна скорост. Устройството подкрепя спазването на предписаната скорост(напр. при ремонт на пътя) и намалява риска от много бързо каране и възможно полицейско предупреждение. Системата запаметява и поддържа зададената от шофьора скорост. Той може за кратко време да повиши или намали скоростта с определена стойност, ръчно, като след това-по желание-да се върне към последната запаметена скорост. С помощта на бутона за обслужване „изключи”, съответно чрез задействане на спирачния педал или този на съединителя, устройството за регулиране на скоростта бива деактивирано.

Указание:

При интензивно движение и неблагоприятно състояние на пътното платно(лед, влага и т.н.) не би трябвало да се използва устройството за регулиране на скоростта от съображения за сигурност.