Речник на понятията: Гаранция

Като производител на високостойностни автомобили, Volkswagen, както всички производители на автомобили, дава гаранция за качеството и безупречното им функциониране.

Естествено, при един комплексен продукт, какъвто е автомобилът, който е произведен от хиляди отделни компоненти, не може да се изключи напълно, че в единични случаи няма да настъпи някакво смущение. В такъв случай, гаранцията се грижи за това, че дефектът на автомобила ще бъде отстранен, без допълнителни разходи за клиента.

При Volkswagen гаранцията за нови автомобили възлиза на две години, а гаранцията срещу прояждаща ръжда дори 12 години, без ограничение на пробега.