Речник на понятията: Климатична инсталация

Климатична инсталация

Символно изображение

Оптимираната аеродинамика и добрата пространствена видимост изискват големи и наклонени стъклени плоскости. Дори и при малко проникващо слънчево лъчене, загряването на вътрешното пространство се повишава. Следователно е необходим много студен въздух.
Едно приятно температурно ниво, отговарящо на стайна температура, може да се постигне само с климатична система.
Климатичната система се състои основно от ситема за студ, отопление, регулатор на влажността и вентилаторна единица. Тази система допълва отоплителната и вентилационната системи в един автомобил.
Климатичната система не произвежда студ, а работи на принципа на топлинната помпа, както при един хладилник. Казано просто, въздухът преминава през изпарител и отдава там топлината си на охладителен агент. Охладеният и изсушен въздух се нагнетява във вътрешното пространство. Компресорът охлажда охладителния агент до необходимата температура. Някои системи, напр. при
Volkswagen Golf, разполагат с външен регулируем компресор с регулируема температура на изпарение между 2 и 12 °С. Чрез това, въздухът не се овлажнява вече по необходимост, като потребността от енергия, а с това и разходът на гориво намалява.
Volkswagen предлага за моделите си, както полуавтоматична климатична система „Climatic”, така и климатична автоматика „Climatronic”.
Всички климатични системи в моделите на
Volkswagen функционират при спазване на изискванията за опазване на околната среда и не използват съдържащи FCKW охладителни агенти.