Речник на понятията: Динамични светлини за завои

Динамични светлини за завои

Символно изображение

Bi-Xenon фаровете с динамични светлини за завои се грижат за една до 90% подобрена осветеност на завоите или на зоните на отклонение.
От скорост на движение 15 км/ч, светлинните конуси следват, с помощта на малки мотори за настройка във фаровете, движението на волана на автомобила. Максималният ъгъл на завъртане на динамичните светлини за завои възлиза на 15 градуса. Съуправлението на фаровите единици се управлява, между другото, от сигналите на сензора за ъгъла на волана. Чрез подобрената видимост, препятствията се забелязват по-рано и шофьорът получава допълнително време за реакция. Рискът от злополука се понижава значително.