Речник на понятията: Подготовка за мобилен телефон Premium

Подготовка за мобилен телефон Premium

Символно изображение

Подготовката за мобилен телефон Premium, както тя се предлага, например при новите Passat и Passat Variant, включва, чрез Bluetooth-радиотехника – безкабелна връзка между съвместими уреди – и мобилния телефон. Подготовката в основата си не е нищо друго освен един стационарен телефон. Особеното е: съоръжението разпознава наличния мобилен телефон, приема от него всички SIM- и GSM-данни и ги оценява. Premium-съоръжението пренася и всички важни информации чрез SIM-Access-Profile чрез Bluetooth на съоръжението на автомобила.
Предимство: само с една
SIM-карта, всички налични в мобилния телефон записи, без ограничения, са на разположение и в автомобила. Шофьорът не трябва да изважда мобилния си телефон от джоба си и да го обслужва, осъществяването на връзката към външната антена става самостоятелно. Една пречеща стойка на арматурното табло вече не е необходима и във вътрешното пространство не настъпва натоварването от радиовълните.