Речник на понятията: MP3

С „МР3” се означават компресирани цифрови звукови данни. Форматът МР3 е широко разпространен стандарт за компресиране на цифрови звукови данни. При същото качество на звука, МР3-данните заемат само около една десета от дисковото пространство, необходимо за едно аудио-СD. „МР3” се използва за означаване на МРЕG 1 Audio Layer 3. MPEG е метод за компресиране на цифрови видео- и аудиоданни, разработен от “Motion Picture Experts Group”.
За да могат да се възпроизвеждат МР3-данни е нужен възроизвеждащ уред за МР3, каквато е аудиосистемата на
Volkswagen CD3.