Речник на понятията: Ъгъл на рампата

Ъгъл на рампата

Символно изображение

Ъгъл на рампата е ъгълът, до който автомобилът с малка скорост може да премине над една рампа, без да заседне с пода си върху ръба на рампата.